Louhinta Lampi Oy

Luotettava kumppani kotimaiseen kivirakentamiseen.

Louhinta Lampi Oy:n verstas ja tuotantotilat sijaitsevat Myrskylässä Uudellamaalla. Yli 40 vuotinen kokemus alalta kertoo tyytyväisestä ja pitkäikäisestä asiakaskunnasta. Vuonna 1994 perustettu perheyritys on palvellut lukuisia kotimaisia rakennusalan jättiläisiä, kuten YIT:a, Skanskaa, Destiaa ja Rudusta. Yrityksen kivityön tuotoksista nauttivat myös suomalaiset kuluttajat.

Yrityksen alkuvaiheissa käytössä oli yksi saha. Vuosien varrella kapasiteettia on lisätty kasvavan tilauskannan tarpeisiin. Kuudes saha otetaan käyttöön vielä vuoden 2018 aikana.

Ota yhteyttä

Mitä kivestä voidaan tehdä?

“Sahaamme kivestä erilaisia tuotteita valtavista 5-25 tonnin painoisista kivenmurikoista”, kertoo Sami Lampi, yksi yrityksen kolmesta perustajasta. “Kun asiakas ottaa yhteyttä ja tekee tilauksen, meidän miehet ottavat työkseen kivien sahaamisen ja valmistamisen toivottuihin mittoihin.”

Tilaus ja toimitus on jouhevaa, sillä asiakkaat tietävät talon toimintatavat ja voivat luottaa siihen, että sopimuksessa pysytään. “Yritys haluaa tuntea asiakkaansa ja tarjota heille parasta kotimaista laatua”, Sami kuvailee.

Koneellisesti valmistetut kivituotteet voidaan tarvittaessa toimittaa suoraan asiakkaan kohteeseen, tai ne voidaan noutaa suoraan verstaalta. Yrityksen vankkaa kokemusta voidaan myös hyödyntää niissä tapauksissa, joissa kohteen materiaaleja ei ole vielä päätetty.

Referenssikohteita

Tällä hetkellä valmiita kiviä viedään Tampereelle, jossa kaupungin toria korjataan. Tampereen tulevat raitiovaunukiskot reunustetaan Myrskylän tehtaalla valmistetuista kivistä.

Voit ihastella Myrskylässä valmistettuja kiviä kävellessäsi Kampintorilla tai ostaessasi kalakukkoa Kuopion torilta. Vuonna 2017 valmistunut eduskuntatalon remontti työllisti Louhinta Lampea rappujen korjauksen osalta. Helsingin musiikkitalon edustalta löytyy myös verstaalla sahattuja kiviä.

Kalusto:

  • aihiosaha
  • paloittelusaha

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Louhinta Lampi Oy (0957646-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sami Lampi
040 5630 597
louhinta@louhintalampi.fi

Henkilörekisterin nimi

Louhinta Lampi Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Louhinta Lampi Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
louhinta@louhintalampi.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna